Glada Konstnärer i klassrummet.

Läsutmaningen på skolan är igång och eleverna är taggade till tänderna. Rastaktiviteterna på skolgården har snabbt blivit ersatta av en mer stillasittande aktivitet så som att sitta djupt försjunken i en spännande bok. Här och där hittar vi eleverna uppkrupna i en liten skuggig vrå i skydd från den hettande solen som är ett tecken på att sommaren är på intågande till vår lilla ö.

I klassrummet är vi lika taggade och dagen inleddes med att eleverna ombads lyssna till en text som handlade om våren. En del av eleverna har bott utomlands under en längre tid och uppmärksammade mig och sina kamrater på att de inte längre kommer ihåg de olika intryck som avspeglades i texten och som förnimmer om vårens olika känslor och händelser.

Eleverna ombads att blunda när jag läste texten för att lättare kunna fokusera och skapa inre bilder med hjälp av Konstnären. En elev påpekade att det är ungefär som att göra en egen film i sitt huvud.

bild 11

bild 12 bild 13

Efter jag hade läst texten två gånger pratade vi om några olika ord som kom upp och som behövde förklaras (Detektiven). Ordet knopp var nytt för några. Vi hittade en liknelse till att en knopp är ungefär som bebisen som sedan växer och blir ett barn fast på trädet eller blomman istället. Fröet utvecklas och blir en knopp som sedan antingen blir ett blad eller en blomma menade eleverna.

Därefter förflyttade vi oss till golvet och placerade ut oss längs efter ett utrullat papper. Här vävdes bildämnet in på lite olika sätt och vi pratade först om vilken slags teknik vi skulle använda för att synliggöra våra inre bilder. Sedan fortsatte vi att prata om redskapet som vi skulle använda, dvs. olika slags penslar och deras olika benämningar och användningsområden för att förstärka bilden.

bild 14 bild 5

Sedan var det dags att själva bli Konstnärer. Åter igen läste jag texten för eleverna och sen fick de äntligen sätta igång och vara kreativa. Noterbart under själva målandet var att eleverna verkligen hade tagit fasta på de olika penslarnas benämningar och använde sig av dessa när de bad varandra om byte av pensel.

  • Kan jag få låna konturpenseln?

bild 2 bild 3 bild 7 bild 10 

Vi hann även få in momentet; hur du tar hand om dina penslar på bästa sätt, och även detta moment visade eleverna att de hade goda kunskaper om.

bild 4

Vi avslutade lektionen med att titta på varandras kreativa målningar och vi kommer att fortsätta nästa lektionspass med att skriftligt sammanfatta (Cowboyen) det var och en har målat utifrån den upplästa texten om våren.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *