Vi snackar om läroplanen i klass 4-6 Lyckan

Nu har vi äntligen kommit igång med skolarbetet ordentligt. För mig som lärare är det viktigt att förmedla till eleverna varför man går i skolan och varför vi gör det vi gör i skolan. År 2011 kom en ny läroplan (Lgr 11) och med den nya vinklingar på vad vi ska lära oss.

Det finns flera delar i läroplanen: Kapitel 1 innehåller Skolans värdegrund och uppdrag, kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer och kapitel 3 Kursplaner. Vi har under veckan pratat om Kapitel 3. Ibland kanske man  funderar som elev varför vi ska lära oss vissa saker i skolan och varför läraren bestämmer att vi ska göra det vi ska göra. Nu är det ju inte så att läraren bestämmer vad vi ska göra utan läraren och eleven kan påverka hur vi ska lära oss det som faktiskt står i kursplanen.

I vårt klassrum finns Kunskapsväggen, den är en sammanfattning av det centrala innehållet som ska beröras under de sex första skolåren.

20160831_090504Dessutom har vi en vägg som vi kallar för The big five väggen och det är denna del som vi har arbetat mer med.

20160831_090436

Inom varje ämne finns det flera olika förmågor som eleven ska träna och utveckla under sin skoltid. Totalt är det 72 olika förmågor i läroplanen. När den nya läroplanen kom så tyckte universitetslektor Göran Svanelid att det var allt för omfattande och ville hjälpa lärare och elever att tolka för att kunna ta till sig kärnan av läroplanen. Han lusläste kursplanerna och det började utkristallisera sig fem större förmågor som återkom och de flesta återkom i alla ämnen. Han döpte dem till ”The big five” och de blev kopplade till de fem stora på savannen. I kortet och enkelt förklarat var det förmågorna:

Begreppsförmåga – Ord och begrepp som vi arbetar med.
Procedurförmåga – Tillvägagångssätt ex. kunna söka och samla information man vill ha.
Analysförmåga – Vad, hur, när, vem, varför?
Kommunikativ förmåga – Att samtala om något, ex. att uttrycka egna åsikter och motivera.
Metakognitiv förmåga – Att tänka vidare kring det jag lärt mig. Ex. Jag kan se det viktiga i det jag lär mig.

Trots förenklingen så är det inte helt lätt att ta till sig eller att utveckla dessa förmågor. Så vi har under denna veckan tittat mer på förmågorna och tränat på att använda dem övergripande.

Vi började med att fundera kring följande begrepp som är ständigt återkommande när vi arbetar med förmågorna:

BESKRIVA

ORSAK

KONSEKVENS

LÖSNING

SAMBAND

VÄXLA PERSPEKTIV

FÖRESLÅ

FÖRDEL

NACKDEL

Dessa nyckelord valde vi för att dessa är återkommande i förmågan att analysera, resonera osv. De är även föremål för uppgiften som kommer nedan. Eleverna fick uppgiften att vara ”detektiver” och försöka förklara begreppen. Jag blev riktigt imponerad över hur väl de lyckades och vilken stor gemensam kompetens de sitter på.

När de hade rett ut och förklarat orden var det dags för uppgiften: ”Pelle köper en bil”

Eleverna använde tre olika förmågor till denna uppgift.

Procedurförmåga – Att söka och samla information man vill ha. T.ex. att arbeta med en fråga och på egen hand försöka hitta svaret i en källa. Eleverna använde denna förmåga genom att läsa på egen hand och ta reda på svaren.

Eleverna använder den kommunikativa förmågan genom att arbeta i grupp med samma uppgift: Här ska de våga komma med förslag/lösningar, säga vad man tycker och stå för det.

Eleverna använder sin analysförmåga för att beskriva orsaker samt konsekvenser, se fördelar och nackdelar, se samband samt föreslå lösningar och växla perspektiv.

Den avslutande metakognitiva förmågan som är målet för uppgiften: att The big five är ett verktyg som kan användas i alla ämnen på skolan. Dvs. att se det viktiga i det jag lär mig men även att lösa problem på egen hand med viss handledning.

De fick läsa följande text:

Pelle köper en bil

Pelle har en mil till jobbet och han går både dit och hem varje dag. Han har också ganska bra ekonomi och har råd att köpa nyttig mat, mycket grönsaker. En dag köper Pelle en bil. En Porsche!

Den var i och för sig ganska dyr så hans ekonomi blir sämre och han börjar äta makaroner och korv varje dag. Inga grönsaker mera. Men godis kan han ta med sig hem från stället han jobbar på nu när han har bil, hans arbetsplats är nämligen Cloetta i Ljungsbro! Allt som det blir lite fel på brukar personalen få ta med sig hem.

Tiden går och han börjar bli rejält tjock men han trivs ändå bra med livet, sin Porsche och sitt godis. Hälsan börjar det tyvärr bli lite sämre med. Han har fått diabetes och högt kolesterolvärde.

Pelle orkar inte heller så mycket längre, det märks även på jobbet. Det var länge sedan han gick en mil…

När de hade läst texten fick de diskutera följande frågor i par.

Analysförmåga

Beskriva orsaker (varför något hände)och konsekvenser (vad ledde det till)

Vad tror du var orsaken till att Pelle köpte en bil?
Vilka blev konsekvenserna?
Se fördelar och nackdelar

Vilka fördelar ser du med att Pelle kör bil till jobbet?
Vilka nackdelar ser du med att Pelle kör bil till jobbet?
Förklara och påvisa samband (hänger olika saker ihop?)

Finns det något samband mellan Pelles försämrade hälsa och att han har köpt en bil? 

Föreslå lösningar

Har du några förslag på vad Pelle skulle kunna göra för att förändra sin situation?

Växla perspektiv (se med någon annans ögon)

Hur tror du Pelles syskon ser på situationen?

Vad tror du hans arbetsgivare tycker om Pelles förändring? Varför då?

Det var verkligen intressant att ta del av elevernas tankar och se hur de använder förmågorna. I och med att vi följer Lgr 11 så kommer vi att fortsätta att utveckla elevernas förmågor. I åk 6 utgår vi också från förmågorna i vår betygssättning. Inte bara vad det gäller deras procedurkunskaper, alltså själva görandet, utan hur de analyserar, resonerar, använder ett adekvat ämnesmässigt språk, hur de kommunicerar det de har lärt sig mm.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *