Alla inlägg av Malin Hällgren

Allvar och lek i klass Kärleken

Hur funkar det egentligen att läsa på högstadiet hos oss på Teneriffaskolan? Eftersom vi inte bedriver egen undervisning för elever i åk 7 och uppåt så läser eleverna i klassen Kärleken utifrån sina individuella planeringar, några med skolarbete som de har med hemifrån men de flesta via skolan Sofia Distans i Stockholm. Detta innebär att eleverna ganska ofta sitter enskilt och arbetar med den uppgift de själva väljer och att vi mycket sällan har gemensamma genomgång.

Som handledare gäller det att vara flexibel och snabbt kunna växla mellan att t ex förklara hur Mayafolkets talsystem fungerade och diskutera Napoleons inverkan på de nationalistiska strömningarna, för att sedan direkt gå över till att hjälpa till att tolka en något invecklad uppgiftsbeskrivning från en lärare i Sverige…
Som handledare gäller det att vara flexibel och snabbt kunna växla mellan att t ex förklara hur Mayafolkets talsystem fungerade och diskutera Napoleons inverkan på de nationalistiska strömningarna, för att sedan direkt gå över till att hjälpa till att tolka en något invecklad uppgiftsbeskrivning från en lärare i Sverige…

 

Håller man på med samma uppgift kan man naturligtvis jobba tillsammans.
Håller man på med samma uppgift kan man naturligtvis jobba tillsammans.

 

Vissa av ämnena, såsom idrott, slöjd, bild, musik och konversationsspanska jobbar vi dock med samtidigt.

bildlektion-1

ovar-cupsong-2

Att arbeta på detta sätt kräver kunskap om vilka faktorer som påverkar ens lärande, en hel del studiedisciplin och eget ansvar. Detta är saker vi har pratat ganska mycket om. Vi har bl a gjort egna topplistor över bra sätt att ta ansvar för det egna lärandet och bra sätt att hjälpa/underlätta för klasskamraterna i deras lärande.

img_1670

Det är dock inte bara stenhård arbetsdisciplin i klass Kärleken, om ni trodde det! Det är en hel del skratt och lek också, gärna tillsammans med de andra på skolan.

bandy-kring-restaurangborden-2

 

img_1639

img_1657

rastaktiviteter-1

I Lgr 11, kapitel 2, står det bland annat att :

Alla som arbetar i skolan ska

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt

Skolans mål är att varje elev

 • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

På besök hos Aristoteles

aristoteles-pa-besokDenna vecka fick även klass Kärleken hjälp av Merlin att färdas i tiden. Eleverna i åk 7 har i uppdrag att lära sig mer om antikens Grekland och hur den kulturen har påverkat nutidens samhälle. Med hjälp av trollformeln och våra talismaner reste vi till år 346 f Kr och träffade ingen mindre än filosofen Aristoteles! Han berättade mycket om sin tids Grekland, bland annat om Aten och demokrati, om Sparta och krigarna och en massa annat intressant. Vi fick både kartor och bokrullar av honom.

 

 

Aristoteles var en färgstark figur som lockade till en hel del skratt hos sin lilla åhörarskara, bland annat  när han hastigt och lustigt ”rakade av” sig skägget som han tyckte fastnade i munnen! 

aristoteles-pa-besok4

Han gjorde även en hel del uttalanden som nog inte skulle anses vara särskilt politiskt korrekta i dagens Sverige, t ex om kvinnor…

aristoteles-pa-besok3

Besöket var uppskattat av alla och eleverna i åk 8, som har i uppdrag att lära sig mer om nationalism och imperialism, började genast fundera på vilken historisk person som kunde vara mest lämplig att besöka. En rysk tsar kanske, eller varför inte Napoleon?

aristoteles-pa-besok5

I läroplanen Lgr 11 hittar vi:

Förmågor att utveckla i historia

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll Historia åk 7-9

 • Antiken, dess utmärkande drag om epok och dess betydelse för vår egen tid.