Alla inlägg av Sara Lindberg

Kreativa barn i miljöer som lockar.

20160225_135438Varje torsdag går Tryggheten till stranden för bad och sandlek. Det är något vi ser som en enorm förmån då det värdesätts lika högt av barnen som oss pedagoger. Här kommer kreativiteten fram och projekten är aldrig det andra likt även om samarbetet är enormt.20160225_134950Här ville barnen på eget intiativ bygga en vallgrav för att se hur mycket vatten som kan fyllas utan att det sugs upp av sanden. Här får barnen utveckla sin förmåga att arbeta som grupp då de gemensamt skapar, bygger och konstruerar. Samarbetet mellan barnen är något de blivit enormt duktiga på genom att lyssna in och respektera sina kompisars önskemål om utformningen av vallgraven.20160225_14011120160225_140042Här kämpar barnen med att fylla upp hinkar med vatten och deras matematiska förmåga i form av mätning  hur mycket vatten som behövs samt hur de tillsammans prövar olika lösningar för att vattnet inte skall försvinna är imponerande att ta del av.20160225_13590520160225_135948För oss pedagoger är det väldigt viktigt att barnen upplever att alla stunder under dagen är lärorikt, meningsfull och rolig. Det gör vi genom att på bästa sätt försöka stimulera barnen utifrån deras önskemål och behov. Framförallt i miljöer som stranden där vi upptäckt att deras nyfikenhet är stor. 20160225_135025Även Teide byggdes på stranden och här med hjälp av inget mer än en hink och händer. Deras förmåga att bygga och konstruera med hjälp av de redskap som finns och skapa något utifrån verkligheten kommer förhoppningsvis vara något som i lärandets fortsatta gång kommer vara en tillgång. 20160225_135415Det obligatoriska badandet är såklart höjdpunkten och då finns det inga leenden som skiner mindre än vår fantastiska sol. Barnen är bäst i alla lägen! Tack för att ni finns!

 

Språklek i förskolan.

Förskolan har inlett terminen med sin första språkleks lektion. De äldre barnen, år 4-5 samlades idag för att introduceras för ord som rimmar. För att de skulle få en förståelse för vad det innebär förklarade jag att det är ord som låter nästan likadant. Bild 2016-01-13 kl. 09.22 #2Medan jag läste upp meningarna som står på tavlan hjälptes vi åt att fylla i rimord. I början var det svårt men efterhand blev det enklare och det blev tydligt att dem utvecklat en teknik för att höra nyckelord som leder till rim. De var helt fantastiska och för varje gång dem rimmade och själva hörde att de lyckats var leendena större än nånsin. Det är så kul att se varje gång de känner sig stolta över sin egen prestation och det är som att dem växer där och då.IMG_5807Här gjorde vi en sånglek där djuren i texten beroende på storlek och rörelse illustrerades. Även sången blev annorlunda, ex. när vi sjöng om snigeln som rör sig långsamt blev även låten långsam, när elefanten rör sig blev stegen tunga och stora. Även röstläget fick de öva på att anpassa till respektive djur. Genom övertydlighet och gester var det inga problem och det slutade med att dem själva kom med förslag på hur människor rör sig vare sig de går, hukar sig eller smyger.  Bild 2016-01-13 kl. 09.22Vi avslutade med att de själva fick måla deras  favoritdjur och gemensamt hjälpas åt att rimma. Det är otroligt hur snabbt de lär sig och hur viktigt det är att upprepa för att hålla det vid liv. Tack för att vi får ta hand om era fantastiska barn.

Vikt, antal och mätning i förskolan.

Barnen i förskolan lockas till skolans värld och är hungriga på ny information. Detta är något som uppmuntras och tas tillvara på.IMG_5508Här har barnen fått i uppgift att ställa sig på rad utifrån enbart längd. Det var klurigt och med lite hjälp lyckades dem precis som med allt annat dem tar sig för. Det var kul att höra deras reflektioner kring  att oavsett ålder kan längden skilja sig. Härliga tankar.

IMG_5511

IMG_5512

 

IMG_5517

Efter detta fick barnen olika föremål där längd, vikt och storlek skiljde sig åt. Sedan fick alla gissa på vilket föremål de trodde vägde mest. När barnen gissar, väger och jämför får de en känsla av vad olika saker väger och en erfarenhet av vad som är tungt, lätt och kan tänkas väga lika. Intressant att vissa gissade utifrån längd och deras reaktioner på att längden inte spelade någon roll utan att tyngden ligger i vad föremålet är tillverkat av.

IMG_5510Avslutningsvis gick vi igenom längd där begreppen längd var lite klurigare och behövdes förklaras. Vi jämförde deras teorier om vilken penna som var längst respektive kortast. För vissa av barnen var det inte självklart vad ordet längst betyder. Det är så oerhört viktigt att det kommer fram så jag får chansen att förklara och underlätta för deras framtida skolgång. Så viktiga och bra tankar från barnen.

 

 

 

 

Håll Teneriffa rent!

I samband med vårt tema om Alfred Nobel är alla på skolan sugna efter att göra gott för att erhålla ett nobelpris. Barnen har själva blivit varse om hur deras insats har stor påverkan för att få ett renare och miljövänligare klimat.

IMG_5191 IMG_5186

 

Vi har pratat om varför vi skräpar ned och va det får för inverkan. Även hur barnen kan påverka då de ser människor som skräpar ned eller på annat sätt inte värnar om vår miljö.

Viktiga synpunkter kom upp om hur vi förstör vår natur genom att skräpa ned till att även vi människor kan skada oss då vi råkar på vassa föremål och hur miljöförstöring i långa loppet får förödande konsekvenser.

IMG_5182

 

IMG_5183

 

Här ritar barnen allt från soptunnor till hur dem tillsammans med sina föräldrar slänger sopor. Allt detta kommer att synliggöras under processens gång i vår fina miljö utställning.

Håll till godo och följ vår väg till ett hållbart Teneriffa och renare miljö!

 

Halloween på förskolan

I fredags stod det Halloween på schemat där alla var utklädda till tänderna. Det gick knappt att känna igen barnen och även pedagogerna. Det var en helt fantastisk dag och så kul att alla gick in för det till 100%.

IMG_4999

Först hade vi gemensam samling där Grej of the friday slutade i något riktigt läskigt. Filmen som spelades upp var ett rop på hjälp. Ghostly Castle behövde räddas och familjen som bodde där behövde barnens hjälp. De hade även fått ett brev där barnen gemensamt skulle hjälpas åt att lösa uppdrag för att få ledtrådar, ledtrådar som skulle leda dem till skatten. Den magiska jakten började!

IMG_5002

Efter att barnen gått iväg på sina uppdrag fick förskolebarnen ett eget brev om samma vädjan till hjälp. Här hade de även fått en skattkarta, kartan avslöjade vart ledtrådarna gick att hittas och tillsammans började jakten!

IMG_5005

 

IMG_5007

 

IMG_5008

 

Detta visade sig vara svårare än vad vi trodde men med hjälp av barnens list och samarbetsförmåga lyckades vi hitta ledtrådarna. Varje ledtråd avslöjade en siffra. Siffran avslöjade en bokstav som till slut bildade ett ord, ordet skulle ta oss till skatten.

IMG_5013

 

IMG_5015

IMG_5017

Efter alla ledtrådar var hittade fick vi fram ordet ”vinkällaren”. Barnen samarbetade verkligen och det var det som till slut gjorde att vi kunde hitta alla ledtrådar. Då var det dags att fika halloween kakor och giftbål. Även om barnen var rädda för smakerna så visade det sig att det inte var farligt och riktigt gott.

IMG_5031

 

IMG_5037

Efter detta slutade vi tillsammans upp med de andra barnen för att bege oss ned till källaren där nyckeln till skatten hittades och där låg det massor med guld som delades ut till alla barnen för deras fantastiska insats!

IMG_5043 IMG_5048 IMG_5050

 

 

Matematik i förskolan

Redan förra veckan startade vi vårt kreativa tänkande inom matematiken. Läroplanen lägger vikt vid att lärandet sker i barnens lek där dem upptäcker och skapar mönster. Det är vi som medupptäckande pedagoger som har möjlighet att synliggöra detta för barnen. Allt ifrån spela spel, lösa problem,jämföra färg och storlek till olika former av olika föremål.

IMG_4817

Förra veckan startade vi med att hämta ett specifikt antal av föremål i form av uppdrag för att på ett lekfullt sätt synliggöra att oavsett storlek är antalet detsamma. Härligt att se hur dem hjälper varandra då vissa antal var mer utmanande.

IMG_4822

I måndags fortsatte vi upptäcka matematiken i vardagen med hjälp av en tärning. Först gick vi igenom olika former såsom trekant, fyrkant och cirkel samt att antalet hörn talar om vilken form det är. Även här får barnen träna på det matematiska språket och även om det är svårt så väcks en tanke om att vi i vardagen använder oss omedvetet av matematikens värld.

IMG_4873

Här visar tärningen antalet böcker som skall hämtas. Ett av läroplanens mål är barnens förmåga att utveckla förståelse för rum, form och läge. Dessutom grundläggande egenskaper av antal, ordning och talbegrepp.

IMG_4877

Alla fick öva på att invänta sin tur av att slå tärningen som visade antal av det som skulle hämtas. Det är viktigt att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, ställas inför nya utmaningar. Det stimulerar barnens lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Det är något som barnen utsätts för dagligen och deras starka viljor är deras främsta kvalitéer. Vilka inspirationer och dem kommer gå långt.

IMG_4880 IMG_4884

Efter allt räknande och barnen tillsammans löst uppdragen övade vi på att räkna med siffror. Målade upp siffror på tavlan för att synliggöra form och utseende. Därefter fick dem själva öva på papper. Som dem kämpade och koncentrationsnivån var väldigt hög. Kul att se hur dem dessutom tillsammans hjälpte varandra vid siffror som var svårare.

IMG_4886

Detta kommer vi arbeta mer med och upprepa för en djupare förståelse och utveckling. Så kul när barnen spontant reagerar på former och upptäcker att det mesta vi stöter på är skapat utifrån olika formler. Då vet man att man nått fram.  Så kul, heja dem!