Kategoriarkiv: SO

På vikingatåg

Som ni säkert minns så befinner sig eleverna i Lyckan på Vikingatiden. De har träffat vikingaflickan Estrid som har hjälpt dem runt för att lära sig om hur det är att leva på Vikingatiden. Estrid har berättat för dem att hennes bror Erik har gett sig ut på vikingatåg till Särkland. Många frågor kring hur det är att vara på vikingatåg har ställts av Lyckans elever.

Varför ger man sig ut på vikingatåg?

Hur är det att vara ute på vikingatåg?

Vad hade man med sig hem från vikingatågen?

Hur färdas man? mm

Eleverna har kommit fram till att det är upptäckarlustan som drev vikingarna ut på de farliga resorna. Precis som upptäckarlustan även har drivit deras egna familjer till att flytta hit till Teneriffa. På sina vikingafärder färdades man i båtar, som vi idag kallar för vikingaskepp. Vikingaskeppen var mycket speciell i sin konstruktion med sina platta bottnar som gjorde att man kunde glida in tyst i vikar.

På vikingaskeppen levde vikingarna i flera år och eleverna tror att det var riktigt tufft, både att ro båtarna och att leva så nära varandra utan färsk mat. Det var säkert många som du av undernäring om de inte föll offer under någon strid. De tror att de var få som kom hem från vikingafärderna, men de som väl nådde hembyn igen blev mycket berömda och hade med sig många rikedomar som de rövat eller lyckats byta till sig. Idag kan man finna stora myntskatter nergrävda i marken. Eleverna resonerade kring varför dessa skatter hittas nergrävda och de kom fram till att vikingarna gömde skatterna när de kom hem och att de sedan dog utan att någon visste var skatterna var nergrävda. De skatter som man hade med sig hem kunde exempelvis vara glaspärlor och mynt från fjärran länder som exempelvis Särkland som vi idag kallar Mellanöstern. Att vikingarna kallade stället för Särkland måste bero på hur man klädde sig där. De hade på sig vita klädnader som är mycket lika stjärngossekläder, sk särkar.

Förutom skatter hade de också med sig slavar som de kallade för trälar. Eleverna tror att vi hade varit mycket senare i vår utveckling i Sverige om vi inte hade gett oss ut på våra vikingafärder. Vikingarna lärde sig nog mycket genom de olika mötena med människor från främmande länder. Bland annat ledde detta till att man blev kristnade i Sverige.

I slutet av förra veckan stötte eleverna åter igen på Estrid. Hon var så stolt över den runsten som hon rest när hennes efterlängtade bror klarat sig levande hem.

20161014_112200

Eleverna blev givetvis nyfikna på vad som stod på runstenen och började försöka uttyda vad som kunde stå på stenen.

20161014_112419

20161014_112546

20161014_121435
Tänk vad klurigt! Hmmm… undra vem Tor var?

Eleverna knäckte snabbt att Tor var en av asagudarna som man trodde på under Vikingatiden. Nu är vi allt nyfikna på att ta reda på mer om gudarna.

Centralt innehåll åk 4-6 Historia

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

På plats på Vikingatiden

De nyfikna häxorna och trollkarlarna i Lyckan har nu varit på Vikingatiden under en veckas tid. De har smugit omkring i byn och lärt sig mer om livet i byn. Se vad de har lärt sig!

Så här bodde man på Vikingatiden

 

Det här åt man på Vikingatiden

 

Det här arbetade man med

 

Så här klädde man sig på Vikingatiden

 

Hierarkin på vikingatiden

Trälar

Stormän och bönder hade trälar(slavar) dom kunde inte ens bestämma över sina egna liv. Dom gjorde det hårdaste jobbet och var inte fria. Dom som ägde trälarna fick lov att att sälja dom till andra stormän och bönder. Trälarna arbetade för att få mat och någon stans att bo på. De kunde få bo hos getterna och fick inte äta vid samma bord. Dom fick konstiga namn som stormännen och bönderna kallade dom. Trälarna fick inte äta vid samma bord och inte äta samma saker som stormännen och bönderna. Man kunde bli en träl om man antingen valde det, blev fångad eller fölorade i ett krig.

Hövdingen

Hövdingen var näst mäktigast av alla. Den som dom tyckte var mäktigast var gudarna asså Tor och Oden och dom där. Hövdingen var den som bestämde över alla i byn. Hövdingen var mycket ute på resa under tiden den var på resa så bestämde hövdingens fru. Hon hade också alla nycklar till alla matförråd.

Brott och straff

Ibland träffades alla som bodde i byn för att ha ting. På tinget löste man bråk mellan människor och dömde brottslingar. Platserna man hade ting på låg ute i det fria. Tinget leddes av en lagman. Han kunde alla regler utantill. Dom fria männen satt med och dömde. Stormän och bönderna var fria män. Kvinnor trälar fick inte sitta med och döma.

Erik Segersäll

Erik var bra på att försvara sitt folk mot fiender. Det  var kungens viktigaste jobb. Erik vann många strider. Segersäll betydde många segrar. Han styrde över svearna runt Mälaren och de nya områden svearna erövrade.

Olof Skötkonung

När Erik Segersäll dog omkring år 993 efterträddes han av sonen Olof Skötkonung. Ca 993-1022 fick kristendomen sitt genom brott i Sverige och de första mynten blev präglade i Sigtuna. Olof Skötkonung avgick under vintern 1021-22.

 

Centralt innehåll bild åk 4-6

 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Centralt innehåll historia åk 4-6

 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Förmågor svenska

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Centralt innehåll svenska åk 4-6

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbygg­nad och typiska språkliga drag.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

På besök hos Aristoteles

aristoteles-pa-besokDenna vecka fick även klass Kärleken hjälp av Merlin att färdas i tiden. Eleverna i åk 7 har i uppdrag att lära sig mer om antikens Grekland och hur den kulturen har påverkat nutidens samhälle. Med hjälp av trollformeln och våra talismaner reste vi till år 346 f Kr och träffade ingen mindre än filosofen Aristoteles! Han berättade mycket om sin tids Grekland, bland annat om Aten och demokrati, om Sparta och krigarna och en massa annat intressant. Vi fick både kartor och bokrullar av honom.

 

 

Aristoteles var en färgstark figur som lockade till en hel del skratt hos sin lilla åhörarskara, bland annat  när han hastigt och lustigt ”rakade av” sig skägget som han tyckte fastnade i munnen! 

aristoteles-pa-besok4

Han gjorde även en hel del uttalanden som nog inte skulle anses vara särskilt politiskt korrekta i dagens Sverige, t ex om kvinnor…

aristoteles-pa-besok3

Besöket var uppskattat av alla och eleverna i åk 8, som har i uppdrag att lära sig mer om nationalism och imperialism, började genast fundera på vilken historisk person som kunde vara mest lämplig att besöka. En rysk tsar kanske, eller varför inte Napoleon?

aristoteles-pa-besok5

I läroplanen Lgr 11 hittar vi:

Förmågor att utveckla i historia

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll Historia åk 7-9

 • Antiken, dess utmärkande drag om epok och dess betydelse för vår egen tid.

 

Vikingatiden here we come!

Eleverna i klass 4-6 Lyckan fick i uppdrag att hjälpa vår vän trollkarlen Merlin att fylla sidan om Vikingatiden i boken ”Vår historia” med information om hur man levde på Vikingatiden. För att kunna resa till Vikingatiden så var barnen tvungna att ikläda sig häx- eller trollkarlskaraktärer och skapa sin talisman som ger dem krafter att kunna resa i tiden. Nu har barnen skrivit självbiografier om sina karaktärer och talismanerna är klara. Under veckan fick de också trollformeln som de ska uttala när de har talismanen kring sin hals.

Idag kom Merlin i klassrummet och sa att de nu var redo för sin första tidsresa.

20160916_102824
Barnen ställde sig i ring tillsammans med Merlin och uttalade tillsammans trollformeln.

När de hade uttalat trollformeln så dök plötsligt en flicka upp. Hon verkade känna Merlin, men undrade vad han gjorde där igen. Hon undrade också vilka det var som Merlin hade med sig. Hon tyckte att de såg konstiga ut och att de hade konstiga kläder. Hon berättade att det var väldigt viktigt att ingen fick se dem så att de inte skulle råka illa ut.

Merlin bad flickan att ta hand om barnen och guida dem runt i byn för att de skulle ta reda på hur det var att leva på Vikingatiden. Merlin berättade för barnen att de skulle observera hur man var klädd, vad man åt, vad man arbetade med, hur man bodde och vem det var som bestämde i byn.

20160916_103011

Flickan bad barnen att presentera sig och hon fick höra att de hette de konstigaste namn så som exempelvis Zion och Glimma. Nästa vecka kommer några av häxorna och trollkarlarna dela med sig av sina självbiografier här på bloggen. Missa inte det!

Hon berättade sedan att hon hette Estrid. Estrids pappa var smed i byn och han verkade vara rätt viktig i staden Birka där hon bodde. Hon berättade vidare om sin bror Erik som precis hade åkt iväg på en vikingafärd med ett stort skepp till Särkland. Hennes pappa Anvald var inte riktigt glad att Erik åkt iväg då han tyckte att Erik skulle vara hemma och lära sig sin fars yrke.

20160916_103306

Helt plötsligt sa hon att alla var tvungna att gömma sig då hon såg sin far Anvald komma gående, så alla hukade sig ner. Estrid sa att hon skulle avleda sin far så att han inte hittade dem. Hon uppmanade sedan barnen att smyga runt lite i byn och försöka ta reda på vad de ville veta utan att bli avslöjade. Hon lovade att snart komma tillbaka.

När Merlin gav sig av lämnade han ett brev så att barnen inte skulle glömma av vad det var som de skulle ta reda på.

20160916_112655

Så här löd brevet:

Välkomna till Vikingatiden!

Alltid när jag kommer till en ny tid så tar jag reda på:

 • Hur var man klädd under denna tid? Jag kan ju inte gärna komma instövlandes som en trollkarl.
 • Hur bodde man? Ibland bor man i hus och ibland inte. Undersök hur man bodde på vikingatiden. Jag gillar att sova i sköna dunbolster, men det är inte säkert att man gjorde under Vikingatiden.
 • Vad åt man för mat? Jag är lite kräsen av mig och gillar mest trolldomsbrygder, men har fått lära mig att äta både det ena och det andra.
 • Vad jobbade man med? Hade alla samma sysslor eller hade man delat upp det på något sätt?
 • Det viktigaste är att ta reda på vem det var som bestämde. Det är alltid viktigt att bli god vän med den som bestämmer så brukar det mesta lösa sig.

 Tiden är kort, så det kan vara klokt att dela upp sysslorna mellan er. För att verkligen förstå hur det såg ut på denna tid kan det vara bra att på något sätt skapa bilder eller modeller som ni kan visa varandra. Det är också viktigt att skriva ner det ni lär er för att er kunskap ska kunna föras vidare. Ni har en vecka på er att slutföra era uppdrag. När ni har utfört uppdragen kommer vi att vara ett steg närmare Vishetens och kunskapens källa och ni kommer på något sätt att få en ledtråd som leder er vidare mot källan.

 Varmt lycka till och på återhörande!

Merlin

Det ska bli spännande att ta del av vilka kunskaper som kan vinnas om Vikingatiden. Ni följer väl med vidare på denna spännande färd?

I läroplanen Lgr 11 hittar vi:

Förmågor historia åk 4-6

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll Historia åk 4-6

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

 

Trollkarlen Merlin lockar med oss på en resa i tiden

Igår på lunchrasten var det några av barnen som hittade papper med snirklig gammaldags stil på. Märkligt!

20160906_130830

20160906_125820Det var skrivet på svenska, så vi listade ut att det måste vara någon på skolan som tappat dem. Barnen frågade alla på skolan, men ingen verkade ha tappat dem. Vi tyckte att det var bäst att samla alla barnen i skolan för att ta reda på vad det var för något. På papperna stod det skrivet: Stenåldern, Vikingatiden, Guancherna, Antiken och Nationalismen.

När vi satt och diskuterade och inte lyckades komma på vem det var som hade tappat dem, så kom denne mystiske mannen in.

20160906_133042

Han presenterade sig som trollkarlen Merlin, den mäktigaste trollkarlen i alla tider och han hade med sig en bok som hette ”Vår historia”.

20160906_134932

 

Viskande berättande han om hur han hade varit med om ett skalv som slungade honom in i tidstunneln. Inne i tunneln flög han omkring och förlorade sidor i hans viktiga bok ”Vår historia”.

Merlin berättade att han hade magiska krafter som kunde använda för att resa i tiden. Som hjälp för sina tidsresor hade han en talisman som hängde runt hans hals.20160906_132759

 

Det var inte helt utan anledning som Merlin reste i tiden. Han samlade kunskap för att fylla boken ”Vår historia”. Målet för honom var att han skulle lyckas fylla boken så skulle han kunna nå Vishetens och kunskapens källa.

I och med olyckan, så hade han förlorat flera sidor i sin bok och det hade blivit svårt att lyckas fylla boken. Tiden var kort och han behövde verkligen vår hjälp att fylla boken med kunskap från historien.

20160906_132958

 

Vilken tur att vi hittat de saknade sidorna! De var ju däremot tomma förutom rubrikerna!

Merlin bad oss om hjälp att resa till de olika tidsepokerna för att fylla boken med kunskap om hur man levde under dessa tidsepoker, men för att göra detta behövde man ikläda sig en roll som trollkarl eller häxa samt att skapa en talisman. När vi hade gjort detta skulle vi också få magiska krafter så att även vi kunde resa i tiden. På talismanen skulle man skriva in den första bokstaven i sitt namn från talismanalfabetet. Barnen säger att det inte alls är ett talismanalfabet utan guanchernas alfabete!

20160906_134939

När vi hade gjort det skulle Merlin lära oss en magisk trollformel som gör att vi kan resa i tiden.

Det låter allt lite läskigt det här med att resa i tiden, men barnen på skolan är väldigt modiga och tar sig gärna an nya utmaningar. Så på Merlins fråga om vi ville hjälpa honom, så svarade alla barn i kör med ett rungande JA! Det är klart att vi ska hjälpa Merlin att fylla boken igen och på så sätt kunna nå Vishetens och kunskapens källa.

Vi delade upp ansvaret mellan oss. Förskolan och förskoleklassen Tryggheten ville gärna lära sig mer om guancherna. 1-3:orna i Nyfikenheten och Glädjen tog sig an uppdraget att åka till Stenåldern och se hur man levde där. 4-6:an Lyckan ville gärna åka till Vikingatiden för att lära sig mer om Vikingar. Våra äldsta elever i Kärleken blev nyfikna på Antiken och Nationalismen och lovade att fylla dessa sidor.

Vi delade upp oss i våra grupper för att fundera vidare på vad allt detta innebar och vi samlade ihop våra kunskaper kring vad vi redan visste om de olika epokerna.

Nu är vi väldigt spända och förväntansfulla över vad som kommer att hända och vad vi kommer att få uppleva. Följ nu med oss på våra spännande resor i både tid och rum.

 

Trafikkunskaper under lekfull dag!

Att lära sig hur man vistas ute i trafiken är något som vi ständigt behöver träna på och prata om. Det handlar om att kunna se vilka risker vi möter i samband med ett övergångsställ eller som här vid en busshållplats:

Många olyckor sker vid busshållplatsen för att vi har för bråttom och inte ser oss för!
Många olyckor sker vid busshållplatsen för att vi har för bråttom och inte ser oss för!

Att lära sig vilken sida man ska cykla och gå på är mycket viktigt. Detta är inte alltid självklart att man vet och behövs därför att man påminner varandra och sig själv. Vi samtalade också en hel del om faran med användandet av mobiltelefoner när man rör sig i trafiken. En ny undersökning visade att ca 50% av alla olyckor bland gående var mobiltelefonen inblandad. Under vår promenad så såg vi många som gick och tittade i sin mobil.

Vi tränade också på grundläggande kunskaper som man kan tänka på när man går i grupp. När man går i grupp så kan man med fördel gå i led, detta för att hålla ihop gruppen. Man kan också samtala med kompisen bredvid för att kontrollera att denne mår bra.

bild 1-4

 

Trafikpromenaden var mycket givande och det blev många intressanta samtal om trafik, skyltar och trafikfaror längs vägen. Så det var många glada och nöjda barn som kom fram till målet – lekparken.

Så även om vi hade gått långt så fanns det mycket energi kvar till att LEKA

bild 2

bild 1-8

bild 1-7

bild 1-6

 

Tack för en rolig utflykt alla barn!!

LGR 11:

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

 

Interaktion och språk med irländska Helen

bild 2

Som det står att läsa i tidningen Skolvärlden så räcker det inte att studera enbart grammatik och glosor vid inlärning av ett nytt språk utan här lyfter man fram vikten av att uppleva språket i olika situationer för att få en djupare förståelse för dess helhet.

Det är precis det som är min utgångspunkt i min undervisning av de olika språken på skolan och jag är omåttligt glad av all den multikulturella variationen av människor som vi har i vår närhet och som kan bidra till min undervisning.

Idag inbjöds irländska Helen till skolan som är bosatt här på ön sedan 4 år tillbaka. Helen är i sina bästa år och är inte verksam på arbetsmarknaden längre men vill gärna bidra med sina kunskaper och erfarenheter till oss på skolan. Detta tillfälle kunde vi absolut inte missa.

bild 6

Helen, som pratar engelska med irländsk dialekt, vilket bottnar sig i den influens som England har haft på landet sedan många års kolonisation där irländska och gaeliska språket förbjöds, hade med sig många spännande fakta om sitt hemland. I åk 4-6 där åk 4-5 arbetar med engelsktalande länder passade detta tillfälle utmärkt och år 6 fick också fräscha upp sina kunskaper kring delar av den engelsktalande världen.

Helen pratade om den irländska symbolikens historia, gaelisk fotboll som liknar både rugby och amerikansk fotboll, musik med stora grupper som U2 och Boyzone i spetsen, St. Patrick´s day som firas den 17:e mars varje år, varför det inte finns ormar på Irland och så alla dessa får. Visste ni att det totalt bor 4,6 miljoner människor på Irland men att det  även bor 5,5 miljoner får på ön? Detta la eleverna direkt på minnet vilket de uppvisade när de fick ha en ”briefing” i vad de hade lärt sig om landet.

bild 4

Klimat och landskap (32 landskap) är väldigt frodigt och grönt lågland med högsta berget som höjer sig 1.038 m.ö.h. Närmaste grannen i väster är stora landet USA dit många irländare emigrerade under nödåren då skördarna inte räckte till att mätta alla människor i landet.

Vad visste då Helen om Sverige? Jo hon visste att vi har Ikea och ABBA, och så att vi äter köttbullar förstås. Sedan sjöng vi Waterloo och Mamma Mia innan vi sade tack till Helen för den här gången.

Efter rasten förflyttade sig Helen till nästa klassrum där åk 1-3 fick fördelen att pyssla och prata med Helen. Här skapades kreativa kort där eleverna fick göra ett kollage av vad de gillar allra bäst och sedan berätta en och en för varandra och Helen på engelska vad de hade valt. Under pysslandets gång fick eleverna chans att använda sig av sina språkkunskaper vilket föll sig väldigt naturligt för dem då Helen inte kan ett ord svenska.

bild 5

bild 4

 

bild 19

bild 20

bild 18

Interaktion och språk är ett av de bättre recepten vid språkinlärning och jag hoppas att ni alla tar chansen att interagera med de människor ni möter ute i vårt nya samhälle som goda och bra förebilder för våra barn.

Svenska möter spanska i kreativ miljö.

En minst sagt överraskande utflykt bjöd oss denna dag på. Vi på Glädjen (åk 1-3) och Tryggheten (Fsk-Fklass) i följe av några nyfikna föräldrar satte oss i bussen som skulle ta oss till Adeje by som ligger cirka 8 km från Los Cristianos. Där blev vi avsläppta mitt i centrala samhället med vetskap om att vi skulle besöka en skola/gård som bedriver verksamhet för bl.a. funktionshindrade barn och ungdomar samt även en förskola för övriga barn i Waldorf-pedagogisk anda. Det visade sig att denna fantastiska miljö låg bara ett stenkast ifrån busshållplatsen. I en återvändsgränd undangömd mellan ett par hyreshus uppenbarade sig denna rogivande och vackra plats. Det var som att kliva in i en annan värld litegrand och vi kände att vi nästan viskade sinsemellan varandra. Helt plötsligt så stod Fidel mitt ibland oss, utan att vi hade märkt att han hade kommit.

Han väckte direkt vår uppmärksamhet med sin lugna stämma och han pratade bara på spanska, men otroligt tydligt så att vi alla förstod. Jag började översätta det han förmedlade men märkte ganska snart att barnen förstod det mesta så jag bjöd in några av barnen att översätta för sina kamrater, vilket de klarade utan problem.

bild 5
Fidel presenterar sig och tar i hand med alla barnen.

bild 3

Fidel bad oss att skapa ”un circulo” och ta tag i varandras händer. Därefter lärde han oss en sång som sedan visade sig vara en sång som skapade en slags gemenskap på hela skolan. Denna sång sjöng vi, både barn och vuxna, vid varje förflyttning mellan de olika stationerna vi fick besöka under dagen.

IMG_4625

Ta del av sången här:IMG_4614

Efter vi hade lokaliserat picknicksplatsen så var det åter dags att återsamlas i ”un circulo” nere på en öppnare yta. Där sjöng vi åter igen sången vi hade fått lära oss tillsammans med skolans förskolebarn.

Därefter presenterades skolans expert på fåra klippning, Javier, och han i sin tur presenterade metoden han skulle genomföra klippningen med dvs. med sax, rep, och ett slags örtpulver som skulle stilla ev. tillstymmelse till infektion. Sedan presenterades huvudpersonen, nämligen fåret – en tacka – som var det första fåret ut för denna vår/sommar att bli friserad. Hon hade samlat på sig en ordentlig ”abrigo” under vintern för att stå emot kylan, och nu skulle den avlägsnas.

bild 6
Javier och medhjälpare binder ihop fårets ben.

IMG_4621 bild 1

Javier och en medhjälpare hjälptes åt att snöra fast benen på tackan, vilka några av barnen upplevde som lite läskigt. Därefter greppade Javier den vässade saxen och satte igång med ett handfast och säkert handlag.

Vi som åskådare satt tysta under akten och man hörde bara några enstaka förtjusta utrop då och då från barnen. Avslutningsvis när hela processen var färdig släpptes tackan lös och Javier buntade ihop det fina fårskinnet som nu skulle vidare till nästa etapp i processen – tvättning.

IMG_4627

Här delades vi alla in i 3 grupper och fick varsin ledsagare som ledde oss runt och presenterade de olika stationerna där det hela handlade om att barnen skulle lära sig genom att ta del av och prova.

Station 1: Hälsa på alla djuren på gården, åsnor, hästar, sköldpaddor, hönor, getter etc. Lära oss om vad djuren äter, bara ekologiskt producerade produkter från gården.

Provrida både åsna och ponny.

Ta del av när en get blev mjölkad och provsmaka den varma getmjölken direkt ur bägaren.

bild 9
Stoet Luna blev så hungrig när hennes skötare berättade om vilken mat hon åt.

bild 3 kopia 5 IMG_4652

Station 2: Ta hand om ullen från fåret – tvätta, banka ur restprodukter med käppar, karda, spinna, väva, färga ull.

Barnen fick ta del av alla dåtidens olika instrument som även användes här på gården, som spinnrock – ruega – som var något som de flesta av barnen aldrig hade sett i verkligheten men drog genast kopplingar till filmen om Törnrosa.

bild 3 kopia 6 bild 12 bild 11 bild 10 bild 5 kopia 6  bild 4 kopia 6 bild 2 kopia 7bild 5 kopia 2

Station 3: Trädgårdsarbete – gårdens skatt presenterades – dvs. frön från olika blommor och spannmål som barnen fick plantera i fåror och sedan täcka över med jord, vattna och se solen skina för att det ska växa. På vägen genom trädgården ombads eleverna använda alla sina sinnen, lukta på blommor, känna på örter och citronblad som gav ifrån sig otroliga dofter, lyssna till bina som surrade och pollinerade, smaka en mogen banan direkt från bananstocken.

bild 4 kopia 3
Gårdens skatt i en vacker trälåda.

bild 5 kopia 4

bild 3 kopia 3
Känna och lukta.

 

bild 8
Dagens skörd – söta körsbärstomater.

bild 6 kopia 3 bild 6 kopia 4 bild 2 kopia 5

Därefter fick barnen gå till ljusstöpare verkstaden för att ta del av hela processen kring stearin och ljus genom att de själva fick använda både flytande och het vax likväl som hård och kall för att skapa nya ljus.

bild 5 kopia 5
Det finns olika storlekar och typer av ljus.
bild 6 kopia 5
Het och flytande vax.
IMG_4645
Hård och kall vax.

IMG_4646

Efter denna lärorika och spännande promenad genom detta fantastiska trädgårdsland kände vi att det kurrade lite extra i våra magar och det smakade otroligt gott med picknick under den stora fikusens svalkande blad som skuggade oss från den heta solen.

bild 3 kopia 7

Mätta, glada och nöjda blev vi åter igen frestade med en överraskning av Fidel och hans personal. Vi bjöds in i en sal med fina och gedigna träbänkar att sitta på. Därefter sänkte sig åter ett lugn i salen och vi bjöds på en dockteater om en skomakare som fick hjälp av två små barn för att få sin verksamhet att bli lönsam. Vi fick lyssna till flöjtspel i kombination med berättarrösten från en av personalen.

bild 4 kopia 7

Därefter var det dags att tacka för oss och Fidel visade sig även vara nyfiken på ett fortsatt samarbete med vår skola då han hade hört att vi bla. firar Lucia, vilken var en av hans favorittraditioner.

Vi avslutade dagen med lite lek på en närliggande lekpark och med mängder av nya erfarenheter i ryggsäcken från dagens äventyr.

bild 17 bild 16 bild 15 bild 14

 

Tack Fidel och Asociación San Juan! Tack också till alla föräldrar som deltog under dagen. Hoppas ni uppskattade den lika mycket som vi.

Svenneriffaresors premiärtur

Då var det dagen D. Det hade äntligen blivit dags för personalen på Svenneriffaresor att pröva sina vingar som guider. Mängder av biljetter var sålda, guiderna hade skrivit och tränat in det de skulle guida om, bussar var beställda och pirret i magen satt där det skulle.

20160317_092615
Varmt välkomna önskar guiderna sina resenärer!
20160317_094145
Nu kör vi!  Guiderna delade med sig av sina kunskaper om allt från Los Cristianos historia till vårt nya fina köpcentrum Siam Mall. Här berättar vår guide om bananodling på Teneriffa.20160317_102540

bild 2 (2)

bild 2 (3)

20160317_102355
Utanför bussfönstret så bjöds vi på detta vackra skådespel.

Vårt första stopp blev Icod de los vinos och det nyöppnade guanchmuseét Mundo Guanche Här fick vi ta del av hur guancherna levde för flera hundra år sedan.

20160317_113436
Princesa Dacil
20160317_115647
Getterna var viktiga för guancherna på många olika sätt, både som föda men också för klädestillverkning.
20160317_120131
Guanchernas huvudföda var gofio, som är rostat kornmjöl. Här ser vi en guanchkvinna som mal mjöl.
20160317_121319
När guancherna dog så balsamerades kropparna precis som i forna Egypten.

20160317_121309

Efter guanchmuseét så vandrade vi vidare mot det berömda flerhundraåriga drakblodsträdet.

 

bild 3

Här bjöds vi på en dramatisering av en sägen om drakblodsträdet. Här har vi vår fantastiska berättare.

20160317_130547

För länge sedan trodde man att på Teneriffa så fanns det ett träd där det bodde en drake. På ön trodde man också att gudarna hade placerat ut vackra nymfer för att skydda draken. En gång så kom det en köpman till ön som var girig, ivrig och samtidigt lite rädd för draken och de vackra nymferna.

20160317_130930

Helt plötsligt såg han ett par unga guanchflickor som lekte.

20160317_131005

Köpmannen bestämde sig för att fånga en av de vackra guanchflickorna. Guanchflickorna sprang graciöst och snabbt som gaseller iväg. Köpmannen lyckades fånga en av guanchflickorna.

20160317_131040

Den här guanchflickan var inte bara vacker, hon var intelligent också. Hon bjöd köpmannen på en av öns ”magiska” frukter.  Köpmannen blev lurad och blev upptagen av frukten och när han inte såg, så sprang guanchflickan iväg och gömde sig bakom drakblodsträdet.

20160317_131047

När köpmannen såg att guanchflickan hade sprungit iväg och gömt sig bakom trädet. Så sprang han mot det, men han var så klumpig att han ramlade.

20160317_131131

När han öppnade ögonen så såg han den fruktansvärda draken och han kastade sin kniv mot trädet. När han såg det röda blodet rinna från draken blev han så rädd att han sprang därifrån och vågade sig aldrig tillbaka.

Vi åkte sedan vidare för att grilla vår härliga pick-nick lunch. Vissa körde lite mer avancerad grill än andra 😉 Smaskens!

bild 4

Medan föräldrar grillade, så passade barnen på att leka i den härliga klätterställningen och…

20160317_144627

att spana efter den blåkindade kanarieödlan som bodde i murens skrevor.

20160317_140911

Helt plötsligt hörde vi en visselpipa tjuta och Rut Blondie kom farande på en sparkcykel. Hon hade missat bussen!

20160317_145344

Förväntansfulla barn sprang henne till mötes.

20160317_145403

Inte långt efter kom Karna Jönsson som också hade missat bussen.

20160317_145448

De tyckte att vi hade skött det jättebra och att vi kunde fortsätta driva Svenneriffaresor.

20160317_145540

De försvann sedan hastigt och lustigt och vi for vidare mot Aloe Park.

Här blev vi visade runt i parken och guiden visade oss de enorma Aloe vera plantagen.

20160317_164726

20160317_165000

20160317_165119
Här får vi se en modell över kanarieöarna och guiden berättar vad man odlar på de olika öarna.
20160317_165849
Här får vi se en modell över Teneriffa och guiden berättar om hur vattnet rinner genom de olika vulkaniska stenlagren och blir renat.
20160317_171932
Förutom Aloe vera så finns många andra spännande växter som den här Agaven.
20160317_171639
Ett riktigt härligt bananplantage gömmer sig inne på Aloe Park.
20160317_173355
På kaktusen växer inte bara kaktusfrukter.
20160317_173351
Koschenill larven lever på kaktusfikonets träd. Även dessa skördas.
20160317_173339
Då får man detta röda färgämne som används i bland annat läppstift.

20160317_171723

Barnen tyckte nog det mysigaste var att gosa med parkens hundar.

Tusen tack till guider och föräldrar för en härlig dag!

Kartan en bild av verkligheten

Temat har gjort att vi pratat mycket om Teneriffa och sett på olika kartor av ön, men hur fungerar egentligen en karta? Vad har vi kartor till och vad kan vi få reda på av att titta på dem? Det klurade vi på i fredags och det blev även en introduktion till geografi-ämnet som gruppen kommer fortsätta att arbeta med i vår, främst med fokus på Europa och såklart Kanarieöarna.

Innan flygplanet var uppfunnet kunde man inte se världen uppifrån men man lyckades ändå rita ganska korrekta kartor. Vi tittade på en över Norden från 1500-talet och en över Kanarieöarna från 1700-talet och funderade över hur de skilde sig från moderna kartor.

20160205_111758

20160205_112004

 

Vi pratade också om longitud och latitud som kan hjälpa en att se var man är på en karta, och var ekvatorn egentligen ligger – mycket längre söderut än många tror! Väderstrecken tog vi också upp men de hade gruppen stenkoll på!

För att förklara kartprojektion och visa varför platta världskartor inte är helt korrekta tog jag hjälp av en apelsin. Apelsinen skalades och då blev det väldigt tydligt att det inte går att göra den platt utan att förändra dess utseende. På samma sätt går inte vår runda planet att avbilda korrekt på en plan yta.

20160205_112606

 

20160205_112845

Vi kikade även på några andra sorters topografiska kartor. Dagen innan hade gruppen redan gått igenom orienteringskartan och dess symboler så vi tittade mest på sjökort som de inte hade sett lika mycket.

20160205_113854

En helt annan typ av kartor är de tematiska kartorna som inte vill visa hur marken/vattnet fysiskt ser ut utan vill visa på ett tema. Väderlekskartorna på TV är ett exempel på det, en som visar temperaturen på olika delar av Teneriffa är ett annat. Den väckte funderingar kring hur temperaturen kunde skilja så mycket mellan olika delar av den här lilla ön och genom att jämföra med andra kartor kom vi fram till att det hade med höjdskillnaderna att göra. En karta över Europa som visade befolkningstäthet fick oss att klura på varför människor bor på olika platser och hur städer bildas. En karta med statistik över hur stor andel rökare olika europeiska länder hade väckte en intressant och viktig diskussion kring rökning och alkohol.

20160205_115840

Jag tror vi alla är eniga nu om att kartor kan vara väldigt bra för många olika saker! Tänk så många spännande tankar bara de här exemplen kunde sätta igång!

Med den här lektionen tränade vi vår förmåga att:

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Dessutom berörde vi det centrala innehållet för geografiämnet åk 4-6:

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Tusen tack till Freja Anckers som genomförde denna fina lektion. Freja volontärarbetar nu på skolan för att se om läraryrket är något för henne.

Och visst är det lärare Freja ska bli! En så fantastiskt pedagogisk lektion från en tjej som precis gått ur gymnasiet. Imponerande!