Etikettarkiv: åk 4-6

Vikingatiden here we come!

Eleverna i klass 4-6 Lyckan fick i uppdrag att hjälpa vår vän trollkarlen Merlin att fylla sidan om Vikingatiden i boken ”Vår historia” med information om hur man levde på Vikingatiden. För att kunna resa till Vikingatiden så var barnen tvungna att ikläda sig häx- eller trollkarlskaraktärer och skapa sin talisman som ger dem krafter att kunna resa i tiden. Nu har barnen skrivit självbiografier om sina karaktärer och talismanerna är klara. Under veckan fick de också trollformeln som de ska uttala när de har talismanen kring sin hals.

Idag kom Merlin i klassrummet och sa att de nu var redo för sin första tidsresa.

20160916_102824
Barnen ställde sig i ring tillsammans med Merlin och uttalade tillsammans trollformeln.

När de hade uttalat trollformeln så dök plötsligt en flicka upp. Hon verkade känna Merlin, men undrade vad han gjorde där igen. Hon undrade också vilka det var som Merlin hade med sig. Hon tyckte att de såg konstiga ut och att de hade konstiga kläder. Hon berättade att det var väldigt viktigt att ingen fick se dem så att de inte skulle råka illa ut.

Merlin bad flickan att ta hand om barnen och guida dem runt i byn för att de skulle ta reda på hur det var att leva på Vikingatiden. Merlin berättade för barnen att de skulle observera hur man var klädd, vad man åt, vad man arbetade med, hur man bodde och vem det var som bestämde i byn.

20160916_103011

Flickan bad barnen att presentera sig och hon fick höra att de hette de konstigaste namn så som exempelvis Zion och Glimma. Nästa vecka kommer några av häxorna och trollkarlarna dela med sig av sina självbiografier här på bloggen. Missa inte det!

Hon berättade sedan att hon hette Estrid. Estrids pappa var smed i byn och han verkade vara rätt viktig i staden Birka där hon bodde. Hon berättade vidare om sin bror Erik som precis hade åkt iväg på en vikingafärd med ett stort skepp till Särkland. Hennes pappa Anvald var inte riktigt glad att Erik åkt iväg då han tyckte att Erik skulle vara hemma och lära sig sin fars yrke.

20160916_103306

Helt plötsligt sa hon att alla var tvungna att gömma sig då hon såg sin far Anvald komma gående, så alla hukade sig ner. Estrid sa att hon skulle avleda sin far så att han inte hittade dem. Hon uppmanade sedan barnen att smyga runt lite i byn och försöka ta reda på vad de ville veta utan att bli avslöjade. Hon lovade att snart komma tillbaka.

När Merlin gav sig av lämnade han ett brev så att barnen inte skulle glömma av vad det var som de skulle ta reda på.

20160916_112655

Så här löd brevet:

Välkomna till Vikingatiden!

Alltid när jag kommer till en ny tid så tar jag reda på:

 • Hur var man klädd under denna tid? Jag kan ju inte gärna komma instövlandes som en trollkarl.
 • Hur bodde man? Ibland bor man i hus och ibland inte. Undersök hur man bodde på vikingatiden. Jag gillar att sova i sköna dunbolster, men det är inte säkert att man gjorde under Vikingatiden.
 • Vad åt man för mat? Jag är lite kräsen av mig och gillar mest trolldomsbrygder, men har fått lära mig att äta både det ena och det andra.
 • Vad jobbade man med? Hade alla samma sysslor eller hade man delat upp det på något sätt?
 • Det viktigaste är att ta reda på vem det var som bestämde. Det är alltid viktigt att bli god vän med den som bestämmer så brukar det mesta lösa sig.

 Tiden är kort, så det kan vara klokt att dela upp sysslorna mellan er. För att verkligen förstå hur det såg ut på denna tid kan det vara bra att på något sätt skapa bilder eller modeller som ni kan visa varandra. Det är också viktigt att skriva ner det ni lär er för att er kunskap ska kunna föras vidare. Ni har en vecka på er att slutföra era uppdrag. När ni har utfört uppdragen kommer vi att vara ett steg närmare Vishetens och kunskapens källa och ni kommer på något sätt att få en ledtråd som leder er vidare mot källan.

 Varmt lycka till och på återhörande!

Merlin

Det ska bli spännande att ta del av vilka kunskaper som kan vinnas om Vikingatiden. Ni följer väl med vidare på denna spännande färd?

I läroplanen Lgr 11 hittar vi:

Förmågor historia åk 4-6

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll Historia åk 4-6

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

 

Vi snackar om läroplanen i klass 4-6 Lyckan

Nu har vi äntligen kommit igång med skolarbetet ordentligt. För mig som lärare är det viktigt att förmedla till eleverna varför man går i skolan och varför vi gör det vi gör i skolan. År 2011 kom en ny läroplan (Lgr 11) och med den nya vinklingar på vad vi ska lära oss.

Det finns flera delar i läroplanen: Kapitel 1 innehåller Skolans värdegrund och uppdrag, kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer och kapitel 3 Kursplaner. Vi har under veckan pratat om Kapitel 3. Ibland kanske man  funderar som elev varför vi ska lära oss vissa saker i skolan och varför läraren bestämmer att vi ska göra det vi ska göra. Nu är det ju inte så att läraren bestämmer vad vi ska göra utan läraren och eleven kan påverka hur vi ska lära oss det som faktiskt står i kursplanen.

I vårt klassrum finns Kunskapsväggen, den är en sammanfattning av det centrala innehållet som ska beröras under de sex första skolåren.

20160831_090504Dessutom har vi en vägg som vi kallar för The big five väggen och det är denna del som vi har arbetat mer med.

20160831_090436

Inom varje ämne finns det flera olika förmågor som eleven ska träna och utveckla under sin skoltid. Totalt är det 72 olika förmågor i läroplanen. När den nya läroplanen kom så tyckte universitetslektor Göran Svanelid att det var allt för omfattande och ville hjälpa lärare och elever att tolka för att kunna ta till sig kärnan av läroplanen. Han lusläste kursplanerna och det började utkristallisera sig fem större förmågor som återkom och de flesta återkom i alla ämnen. Han döpte dem till ”The big five” och de blev kopplade till de fem stora på savannen. I kortet och enkelt förklarat var det förmågorna:

Begreppsförmåga – Ord och begrepp som vi arbetar med.
Procedurförmåga – Tillvägagångssätt ex. kunna söka och samla information man vill ha.
Analysförmåga – Vad, hur, när, vem, varför?
Kommunikativ förmåga – Att samtala om något, ex. att uttrycka egna åsikter och motivera.
Metakognitiv förmåga – Att tänka vidare kring det jag lärt mig. Ex. Jag kan se det viktiga i det jag lär mig.

Trots förenklingen så är det inte helt lätt att ta till sig eller att utveckla dessa förmågor. Så vi har under denna veckan tittat mer på förmågorna och tränat på att använda dem övergripande.

Vi började med att fundera kring följande begrepp som är ständigt återkommande när vi arbetar med förmågorna:

BESKRIVA

ORSAK

KONSEKVENS

LÖSNING

SAMBAND

VÄXLA PERSPEKTIV

FÖRESLÅ

FÖRDEL

NACKDEL

Dessa nyckelord valde vi för att dessa är återkommande i förmågan att analysera, resonera osv. De är även föremål för uppgiften som kommer nedan. Eleverna fick uppgiften att vara ”detektiver” och försöka förklara begreppen. Jag blev riktigt imponerad över hur väl de lyckades och vilken stor gemensam kompetens de sitter på.

När de hade rett ut och förklarat orden var det dags för uppgiften: ”Pelle köper en bil”

Eleverna använde tre olika förmågor till denna uppgift.

Procedurförmåga – Att söka och samla information man vill ha. T.ex. att arbeta med en fråga och på egen hand försöka hitta svaret i en källa. Eleverna använde denna förmåga genom att läsa på egen hand och ta reda på svaren.

Eleverna använder den kommunikativa förmågan genom att arbeta i grupp med samma uppgift: Här ska de våga komma med förslag/lösningar, säga vad man tycker och stå för det.

Eleverna använder sin analysförmåga för att beskriva orsaker samt konsekvenser, se fördelar och nackdelar, se samband samt föreslå lösningar och växla perspektiv.

Den avslutande metakognitiva förmågan som är målet för uppgiften: att The big five är ett verktyg som kan användas i alla ämnen på skolan. Dvs. att se det viktiga i det jag lär mig men även att lösa problem på egen hand med viss handledning.

De fick läsa följande text:

Pelle köper en bil

Pelle har en mil till jobbet och han går både dit och hem varje dag. Han har också ganska bra ekonomi och har råd att köpa nyttig mat, mycket grönsaker. En dag köper Pelle en bil. En Porsche!

Den var i och för sig ganska dyr så hans ekonomi blir sämre och han börjar äta makaroner och korv varje dag. Inga grönsaker mera. Men godis kan han ta med sig hem från stället han jobbar på nu när han har bil, hans arbetsplats är nämligen Cloetta i Ljungsbro! Allt som det blir lite fel på brukar personalen få ta med sig hem.

Tiden går och han börjar bli rejält tjock men han trivs ändå bra med livet, sin Porsche och sitt godis. Hälsan börjar det tyvärr bli lite sämre med. Han har fått diabetes och högt kolesterolvärde.

Pelle orkar inte heller så mycket längre, det märks även på jobbet. Det var länge sedan han gick en mil…

När de hade läst texten fick de diskutera följande frågor i par.

Analysförmåga

Beskriva orsaker (varför något hände)och konsekvenser (vad ledde det till)

Vad tror du var orsaken till att Pelle köpte en bil?
Vilka blev konsekvenserna?
Se fördelar och nackdelar

Vilka fördelar ser du med att Pelle kör bil till jobbet?
Vilka nackdelar ser du med att Pelle kör bil till jobbet?
Förklara och påvisa samband (hänger olika saker ihop?)

Finns det något samband mellan Pelles försämrade hälsa och att han har köpt en bil? 

Föreslå lösningar

Har du några förslag på vad Pelle skulle kunna göra för att förändra sin situation?

Växla perspektiv (se med någon annans ögon)

Hur tror du Pelles syskon ser på situationen?

Vad tror du hans arbetsgivare tycker om Pelles förändring? Varför då?

Det var verkligen intressant att ta del av elevernas tankar och se hur de använder förmågorna. I och med att vi följer Lgr 11 så kommer vi att fortsätta att utveckla elevernas förmågor. I åk 6 utgår vi också från förmågorna i vår betygssättning. Inte bara vad det gäller deras procedurkunskaper, alltså själva görandet, utan hur de analyserar, resonerar, använder ett adekvat ämnesmässigt språk, hur de kommunicerar det de har lärt sig mm.