Etikettarkiv: förskola

Lärandets träd

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.” – Lgr 11

”Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.” Lpfö – 98

För att synliggöra och tydliggöra förskolans och förskoleklassens läroplan har vi  utformat ”Lärandets träd”.

Trädets grenar är förskoleklassens arbetsområden utifrån läroplanen. Löven är förskolans och förskoleklassens värdegrund som verksamheten vilar på. Äpplena är förskoleklassens mål och molnen är förskolans mål.

 ”Målen anger inriktningen på förskolans och skolans arbete och är utformade som mål att sträva mot.”  – Lpfö 98/ Lgr 11

När vi har arbetat med ett strävansmål så byter vi ut ett vitt moln mot ett grönt för att tydliggöra att vi har arbetat med det området. Äpplena byts från ett grönt till ett rött.

Det vita molnet och det gröna äpplet hamnar vid en dokumentation av det som vi arbetat med. Målen berörs i många olika arbeten men dokumenteras oftast vid ett arbete

Precis som på ett riktigt träd är alla bitar beroende av varandra. Lärandets träd är beroende av att alla grenar är friska och starka för att kunna bära upp kunskapens frukt. Det krävs ett friskt träd för att kunna avge syre i den mängd som vi behöver för att kunna blomma ut i full kraft. Trädet är också beroende av de som är nära. Trädet behöver den koldioxid som vi andas ut. Vi behöver varandra.

”Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan/ Lgr 11”

”Därför är det viktigt att ge föräldrarna och barnen möjligheter till delaktighet i verksamheten – Lpfö 98”

Tidsresa

Barnen i Tryggheten upptäckte en dag en mystisk låda, vad kan det finnas där i?

fil-2016-09-23-13-24-16

Kan det var en orm eller Merlin eller kanske ett meddelande antingen från en restaurang eller från Merlin? Det visade sig vara ett uppdrag till vår första tidsresa ifrån Merlin.

fil-2016-09-23-13-22-26

Vi fick i uppdrag att ta reda på hur Guancherna var klädda och hur de bodde. Vi förberedde oss för vår tidsresa till år 1416 då Guancherna levde här på Teneriffa. När vi hade tagit på oss våra talismaner och hämtat trollformeln knackade det på dörren.

fil-2016-09-27-14-50-38 fil-2016-09-27-14-50-12

Merlin kom och hjälpte oss med trollformeln och vår resa. Enligt Merlin befann sig  Guancherna vid Teide eller på stranden. Barnen bestämde att vi börjar kolla på stranden då den ligger närmast. När vi tagit oss dit, ser vi…

fil-2016-09-27-14-53-01 fil-2016-09-28-10-45-46

en Guanch som vi får reda på heter Gara. Hon hade på sig kläder av skinn och päls från djur. Hon var på väg hem till sin grotta. Hon tyckte vi var konstiga och hade konstiga kläder på oss. Vi hade många frågor till Gara och hon till oss.

Vi klarade uppdraget och kunde resa tillbaka till år 2016.

Lgr 11, förskoleklassen

Syfte

Undervisningen ska utmana och stimulera elevernas intresse för olika tider, platser och kulturer.

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

Centralt innehåll  Natur, teknik och samhälle

• Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika

tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

Lpfö 98/10

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.