Etikettarkiv: lässtrategier

Glada Konstnärer i klassrummet.

Läsutmaningen på skolan är igång och eleverna är taggade till tänderna. Rastaktiviteterna på skolgården har snabbt blivit ersatta av en mer stillasittande aktivitet så som att sitta djupt försjunken i en spännande bok. Här och där hittar vi eleverna uppkrupna i en liten skuggig vrå i skydd från den hettande solen som är ett tecken på att sommaren är på intågande till vår lilla ö.

I klassrummet är vi lika taggade och dagen inleddes med att eleverna ombads lyssna till en text som handlade om våren. En del av eleverna har bott utomlands under en längre tid och uppmärksammade mig och sina kamrater på att de inte längre kommer ihåg de olika intryck som avspeglades i texten och som förnimmer om vårens olika känslor och händelser.

Eleverna ombads att blunda när jag läste texten för att lättare kunna fokusera och skapa inre bilder med hjälp av Konstnären. En elev påpekade att det är ungefär som att göra en egen film i sitt huvud.

bild 11

bild 12 bild 13

Efter jag hade läst texten två gånger pratade vi om några olika ord som kom upp och som behövde förklaras (Detektiven). Ordet knopp var nytt för några. Vi hittade en liknelse till att en knopp är ungefär som bebisen som sedan växer och blir ett barn fast på trädet eller blomman istället. Fröet utvecklas och blir en knopp som sedan antingen blir ett blad eller en blomma menade eleverna.

Därefter förflyttade vi oss till golvet och placerade ut oss längs efter ett utrullat papper. Här vävdes bildämnet in på lite olika sätt och vi pratade först om vilken slags teknik vi skulle använda för att synliggöra våra inre bilder. Sedan fortsatte vi att prata om redskapet som vi skulle använda, dvs. olika slags penslar och deras olika benämningar och användningsområden för att förstärka bilden.

bild 14 bild 5

Sedan var det dags att själva bli Konstnärer. Åter igen läste jag texten för eleverna och sen fick de äntligen sätta igång och vara kreativa. Noterbart under själva målandet var att eleverna verkligen hade tagit fasta på de olika penslarnas benämningar och använde sig av dessa när de bad varandra om byte av pensel.

  • Kan jag få låna konturpenseln?

bild 2 bild 3 bild 7 bild 10 

Vi hann även få in momentet; hur du tar hand om dina penslar på bästa sätt, och även detta moment visade eleverna att de hade goda kunskaper om.

bild 4

Vi avslutade lektionen med att titta på varandras kreativa målningar och vi kommer att fortsätta nästa lektionspass med att skriftligt sammanfatta (Cowboyen) det var och en har målat utifrån den upplästa texten om våren.

 

 

Stjärnbildernas myter

För inte alls så länge sedan fick skolan besök av Sputnik, en varelse från rymden som hade hamnat i vår galax. Sist Sputnik besökte oss på skolan berättade han om en stjärnbild från hans solsystem, stjärnbildens namn var Oklonko. Sputnik berättade också en berättelse eller en så kallad myt bakom stjärnbilden Oklonko vilket gjorde att eleverna blev intresserade av vilka stjärnbilder och myter de hade i sitt egna solsystem. Detta resulterde i att eleverna började undersöka saken närmare på deras bildlektion med Zandra. Eleverna fick chansen att leta reda på sina egna stjärntecken samtidigt som de diskuterade andra stjärnbilder som vi kan se på vår himmel. Efter lektionen med Zandra började även jag att prata om stjärnbilder, stjärntecken och myter. Och det vi började med var att diskutera vad skillnaderna var mellan dessa olika begrepp för att därefter läsa om olika myter. Myterna vi läste var Herkules stordåd, Orion, Jason och Medusa samt Perseus.

För att förstå texterna fullt ut har eleverna arbetat med att ta till sig de olika texterna genom olika lässtrategier, strategierna de använde sig av var detektiven och cowboyen. De har använt sig av dessa när de läst texterna för att på så sätt kunna förstå och tolka innehållet för att därefter utnyttja strategierna igen vid deras sammanfattning av texterna. Vid elevernas sammanfattning av texterna har de haft hjälp av en checklista som talat om i vilken tur och ordning man bör stukturera arbetet efter. Punkterna de följt har varit att först välja en sekreterare för att därefter välja de roller som ska vara med vid dramatiseringen, checklistan hade sammanlagt åtta punkter som eleverna skulle ta hänsyn till. Efter att de skrivit färdigt deras manus skulle de öva in manusen för att slutligen kunna framföra sina pjäser inför skolan.

20151016_103056
Herkules kämpar mot den niohövdade Hydran
20151016_103203
Herkules får hjälp av Vattumannen för att städa ur stallet
20151016_102941
Herkules kämpar mot det fasansfulla lejonet

Det centrala innehållet eleverna har berörts av under lektionerna är:

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att skilja texters budskap, både det uttalde och sådant som står mellan raderna.
  • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, nOrden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Eleverna har arbetat på bra och har hållt ett högt tempo där de har visat många färdigheter. Jag är oerhört stolt över deras prestationer och deras framträdande! //Amanda