Etikettarkiv: reklam

Loggor och reklam i vårt tema; Resebyrån

Det är mycket man måste tänka på när man ska öppna en resebyrå! Årskurs 1-3, Glädjen, har redan börjat arbeta med något som är viktigt för att resebyrån ska kännas igen och bli populär. Resebyrån måste ju ha en logga.

I fredags diskuterade vi varför ett företag kan behöva en logga. När vi tänkte efter kom vi på att vi kände igen väldigt många loggor. Vi tittade på olika loggor och visste precis vilka företag många av loggorna representerade utan att namnen på företagen stod skrivna. Loggorna betydde olika saker för oss vilket vi diskuterade. Vi funderade även över varför loggorna ser ut som de gör; hur har företagen tänkt? Varför har Teneriffaskolans logga en sol och tre hoppande barn? Har färgerna någon betydelse?

bild 1-4
Anna, vår lärarstudent, visar olika loggor som barnen får analysera kring.
bild 2-9
En annan välkänd logotyp.

Ämnet reklam togs även upp när vi diskuterade loggor. Reklam kan vara gynnsamt för företaget men kan det finnas några nackdelar med reklam? Reklam kan få oss att köpa saker vi inte behöver och inte har råd med. Ofta är reklam missvisande och lurar köparen. Reklam är även störande och jobbigt att titta på, tycker många. Någon hade koll på att reklam egentligen inte får riktas mot barn, varpå vi diskuterade hur detta kommer sig. Det är lätt att tro på allt som reklamerna säger, men den långa och intressanta diskussionen vi hade påminde oss om att man måste vara källkritisk.

bild 1-8
Att vara källkritisk när man tittar på reklam är en viktig lärdom att ta till sig redan i tidig ålder.

Sedan var det dags att börja skapa loggor till resebyrån! Vi som älskar vårt Teneriffa vill ju dela med oss, och loggan är viktig för att representera allt positivt med denna bergiga och soliga ö (att det är soligt och bergigt här på Teneriffa kan man tydligt se när man tittar på de olika fantastiska loggorna).

bild 5-1
Kreativiteten flödade under detta lektionspass.

bild 1-5 bild 2-4 bild 3-2 bild 4-1

Nu återstår det att se vilken logga som får representera resebyrån, men det viktiga är att vi är nöjda med våra loggor, att vi hade kul och självklart att vi lärt oss något.

bild 1-6 bild 2-6 bild 2-7 bild 3-3 bild 3-4 bild 4-2 bild 4-3 bild 5-2

 

I kursplanen för ämnet bild åk 1-3 står att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

– ”analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner”

samt

– ”kommunicera med bilder för att uttrycka budskap”.

 

I kursplanen för ämnet svenska åk 1-3 står att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

-”söka information från olika källor och värdera dessa”.

 

Nästan samtidigt men i ett annat klassrum diskuterades och analyserades värdet av reklam och marknadsföring för olika företags framgång. Nyckelord som sponsring, sponsorer, reklammakare, marknadsföringslagen, konsumenter m.m kom upp och uppmärksammades. Vi tittade även på en kortfilm om hur butiker placerar sina varor i butiken för att locka till merköp och impulsköp hos konsumenterna.

bild-1
Viktiga begrepp som behöver redas ut, reklam var ett av dessa.

I kursplanen för hem-och konsumentkunskap för åk 4-6 bearbetades det centrala innehållet:

  • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation