Kategoriarkiv: Matte förskola

Berättarstolen- en favorit för förskola och förskoleklass!

Berättarstolen är en aktivitet som är en favorit hos barnen i förskola och f-klass. Aktiviteten som främst tränar den kommunikativa förmågan hos barnen genomförs i snitt en gång/vecka. Barnen får ta med sig en sak hemifrån som har en anknytning till ett adjektiv som barnen får med sig hem på fredagen veckan före berättarstolen genomförs.

Den här veckan så skulle barnen ta barnen ta med något som var ”långt”. Barnen tog med sig olika saker som var väldigt uppfinningsrika allihop….

20160406_092540
Ett måttband…
20160406_090645
En ljussabel…
20160406_091015
En orm och sin pappa/lärare…
20160406_090447
En lemur….

Detta var bara några exempel på vad barnen tog med sig till skolan. Det blev också ett intessant  samtal kring matematiska begrepp som ”längst”, ”näst längst”, ”kortast”, ”näst kortast” m.m. 20160406_102609

 

En annan viktig förmåga som tränas och som är viktig att befästa i de tidiga skolåren är att kunna lyssna samt ställa frågor som anknutna till det aktuella ämnet som kompisen pratar om.

20160406_091033
Fast det är klart, det är också mycket bra att kunna räcka upp handen…

Så berättarstolen är här för att stanna!

Matematik i förskolan

Redan förra veckan startade vi vårt kreativa tänkande inom matematiken. Läroplanen lägger vikt vid att lärandet sker i barnens lek där dem upptäcker och skapar mönster. Det är vi som medupptäckande pedagoger som har möjlighet att synliggöra detta för barnen. Allt ifrån spela spel, lösa problem,jämföra färg och storlek till olika former av olika föremål.

IMG_4817

Förra veckan startade vi med att hämta ett specifikt antal av föremål i form av uppdrag för att på ett lekfullt sätt synliggöra att oavsett storlek är antalet detsamma. Härligt att se hur dem hjälper varandra då vissa antal var mer utmanande.

IMG_4822

I måndags fortsatte vi upptäcka matematiken i vardagen med hjälp av en tärning. Först gick vi igenom olika former såsom trekant, fyrkant och cirkel samt att antalet hörn talar om vilken form det är. Även här får barnen träna på det matematiska språket och även om det är svårt så väcks en tanke om att vi i vardagen använder oss omedvetet av matematikens värld.

IMG_4873

Här visar tärningen antalet böcker som skall hämtas. Ett av läroplanens mål är barnens förmåga att utveckla förståelse för rum, form och läge. Dessutom grundläggande egenskaper av antal, ordning och talbegrepp.

IMG_4877

Alla fick öva på att invänta sin tur av att slå tärningen som visade antal av det som skulle hämtas. Det är viktigt att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, ställas inför nya utmaningar. Det stimulerar barnens lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Det är något som barnen utsätts för dagligen och deras starka viljor är deras främsta kvalitéer. Vilka inspirationer och dem kommer gå långt.

IMG_4880 IMG_4884

Efter allt räknande och barnen tillsammans löst uppdragen övade vi på att räkna med siffror. Målade upp siffror på tavlan för att synliggöra form och utseende. Därefter fick dem själva öva på papper. Som dem kämpade och koncentrationsnivån var väldigt hög. Kul att se hur dem dessutom tillsammans hjälpte varandra vid siffror som var svårare.

IMG_4886

Detta kommer vi arbeta mer med och upprepa för en djupare förståelse och utveckling. Så kul när barnen spontant reagerar på former och upptäcker att det mesta vi stöter på är skapat utifrån olika formler. Då vet man att man nått fram.  Så kul, heja dem!

Utematte med förskola och F-klass!

Efter morgonsamlingen samlades förskolan vid tavlan för en genomgång om geometriska former och matematiska begrepp med vår VFU-praktikant Sara. Hon ställde frågor om de visste vad geometriska former var och hur dessa isåfall såg ut. Eleverna hade koll på dessa former då de hade tidigare i veckan hade mött och lärt sig om dessa geometriska former i sina matteböcker.

mattebok                                          mattebok2

Trots de kluriga namnen kunde eleverna namnge de fyra vanligaste geometriska formerna, cirkel, rektangel, kvadrat och triangel (triangeln hette däremot pizzabit enligt vissa!). Samtidigt som barnen nämnde de former de kunde så ritade Sara upp dessa på whiteboardtavlan. Sedan var det dags för alla elever i F-klassen att sätta på sig sina skor för att gå ner till stranden och ha lite utematematik.

När vi kom ner till stranden fick eleverna som första uppgift att försöka göra geometriska former i sanden. Eleverna gjorde formerna i alla möjliga storlekar. Sedan försökte vi oss på en samarbetsövning där eleverna skulle försöka återskapa en cirkel, triangel och en kvadrat samtidigt som vi höll varandra i händerna. Som en sista uppgift skulle eleverna tillsammans bygga två sandslott. Det ena sandslottet skulle vara HÖGRE och BREDARE än det andra slottet.

 

matn
En kvadrat i sanden.
uttemm
Här skapar vi en geometrisk figur med våra kroppar.
Här bygger vi sandslott
Målet var att bygga ett högre och ett lägre sandslott.
Alla var involverade i byggandet.

Nedan följer syfte och mål inom ämnena svenska, matematik och bild (Lgr 11): 

Syfte

  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Centralt innehåll:

  • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Konstruktion av geometriska objekt.
  • Plana och formbara material, till exempel naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.