Etikettarkiv: geometriska former

Matematik i förskolan

Redan förra veckan startade vi vårt kreativa tänkande inom matematiken. Läroplanen lägger vikt vid att lärandet sker i barnens lek där dem upptäcker och skapar mönster. Det är vi som medupptäckande pedagoger som har möjlighet att synliggöra detta för barnen. Allt ifrån spela spel, lösa problem,jämföra färg och storlek till olika former av olika föremål.

IMG_4817

Förra veckan startade vi med att hämta ett specifikt antal av föremål i form av uppdrag för att på ett lekfullt sätt synliggöra att oavsett storlek är antalet detsamma. Härligt att se hur dem hjälper varandra då vissa antal var mer utmanande.

IMG_4822

I måndags fortsatte vi upptäcka matematiken i vardagen med hjälp av en tärning. Först gick vi igenom olika former såsom trekant, fyrkant och cirkel samt att antalet hörn talar om vilken form det är. Även här får barnen träna på det matematiska språket och även om det är svårt så väcks en tanke om att vi i vardagen använder oss omedvetet av matematikens värld.

IMG_4873

Här visar tärningen antalet böcker som skall hämtas. Ett av läroplanens mål är barnens förmåga att utveckla förståelse för rum, form och läge. Dessutom grundläggande egenskaper av antal, ordning och talbegrepp.

IMG_4877

Alla fick öva på att invänta sin tur av att slå tärningen som visade antal av det som skulle hämtas. Det är viktigt att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, ställas inför nya utmaningar. Det stimulerar barnens lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Det är något som barnen utsätts för dagligen och deras starka viljor är deras främsta kvalitéer. Vilka inspirationer och dem kommer gå långt.

IMG_4880 IMG_4884

Efter allt räknande och barnen tillsammans löst uppdragen övade vi på att räkna med siffror. Målade upp siffror på tavlan för att synliggöra form och utseende. Därefter fick dem själva öva på papper. Som dem kämpade och koncentrationsnivån var väldigt hög. Kul att se hur dem dessutom tillsammans hjälpte varandra vid siffror som var svårare.

IMG_4886

Detta kommer vi arbeta mer med och upprepa för en djupare förståelse och utveckling. Så kul när barnen spontant reagerar på former och upptäcker att det mesta vi stöter på är skapat utifrån olika formler. Då vet man att man nått fram.  Så kul, heja dem!

Matteäventyret fortsätter i Ali Babas palats

Yes! Eleverna klarade multiplikationsgrottan galant genom att vara sjukt snabba på multiplikation. Kilo hade nu kommit vidare till nästa steg i matteäventyret och hon hade hamnat i Ali Babas palats.

20151002_103300

Ali Babas palats bestod av många olika rum med uppdrag kopplade till geometrin. För visst vet väl alla hur vackra arabiska mönster är?

I det första rummet fick vi detta uppdraget:

20151002_103252

För att träna på att beskriva formerna med rätt begrepp, så använde vi oss av den hemliga lådan.

20151007_154342

En elev sticker in sina händer i den hemliga lådan och känner på den geometriska formen som är gömd där inne.

20151007_152913

20151007_151017Sedan gäller det för gruppen att ställa frågor som bara kan besvaras med ja eller nej. Exempelvis kan det låta så här:

Har din form fyra sidor?       Ja

Har din form några räta vinklar?  Nej

Är sidorna lika långa? Ja

Kommer du på vilken form det är?

Skriv gärna i kommentarerna om du har klurat ut vilken form det är.

I Lgr 11 läser vi:

Förmågor i matematik

  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll Matematik åk 4-6

  • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.