Etikettarkiv: siffror

Matematik i förskolan

Redan förra veckan startade vi vårt kreativa tänkande inom matematiken. Läroplanen lägger vikt vid att lärandet sker i barnens lek där dem upptäcker och skapar mönster. Det är vi som medupptäckande pedagoger som har möjlighet att synliggöra detta för barnen. Allt ifrån spela spel, lösa problem,jämföra färg och storlek till olika former av olika föremål.

IMG_4817

Förra veckan startade vi med att hämta ett specifikt antal av föremål i form av uppdrag för att på ett lekfullt sätt synliggöra att oavsett storlek är antalet detsamma. Härligt att se hur dem hjälper varandra då vissa antal var mer utmanande.

IMG_4822

I måndags fortsatte vi upptäcka matematiken i vardagen med hjälp av en tärning. Först gick vi igenom olika former såsom trekant, fyrkant och cirkel samt att antalet hörn talar om vilken form det är. Även här får barnen träna på det matematiska språket och även om det är svårt så väcks en tanke om att vi i vardagen använder oss omedvetet av matematikens värld.

IMG_4873

Här visar tärningen antalet böcker som skall hämtas. Ett av läroplanens mål är barnens förmåga att utveckla förståelse för rum, form och läge. Dessutom grundläggande egenskaper av antal, ordning och talbegrepp.

IMG_4877

Alla fick öva på att invänta sin tur av att slå tärningen som visade antal av det som skulle hämtas. Det är viktigt att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, ställas inför nya utmaningar. Det stimulerar barnens lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Det är något som barnen utsätts för dagligen och deras starka viljor är deras främsta kvalitéer. Vilka inspirationer och dem kommer gå långt.

IMG_4880 IMG_4884

Efter allt räknande och barnen tillsammans löst uppdragen övade vi på att räkna med siffror. Målade upp siffror på tavlan för att synliggöra form och utseende. Därefter fick dem själva öva på papper. Som dem kämpade och koncentrationsnivån var väldigt hög. Kul att se hur dem dessutom tillsammans hjälpte varandra vid siffror som var svårare.

IMG_4886

Detta kommer vi arbeta mer med och upprepa för en djupare förståelse och utveckling. Så kul när barnen spontant reagerar på former och upptäcker att det mesta vi stöter på är skapat utifrån olika formler. Då vet man att man nått fram.  Så kul, heja dem!

Mrs Collins på besök

När F-3:orna skulle ha sin första engelsk lektion för läsåret, så travade den något underliga Mrs Collins in i klassrummet och började prata engelska med barnen. Hon presenterade sig för barnen och hon krävde att de också presenterade sig för henne. Vissa kunde svara på och förstå hennes frågor medan andra inte förstod någonting. Vilken tur att det var några kompisar som kunde översätta lite.

20150824_132052

20150824_132200

20150824_132026

Mrs Collins sa att hon skulle komma tillbaka om några veckor och då ville hon att barnen kunde presentera sig med namn och ålder och att de kunde säga hej och hej då på engelska. Nu gäller det att träna, så att vi förstår Mrs Collins och att hon förstår oss.

Fraser som barnen kommer att lära sig är:

 • Hello!
 • What is your name?
 • My name is …
 • How old are you?
 • I am … years old.
 • Good bye

Det närmaste kommer vi också att träna på:

 • siffrorna 1-20 för alla, 21-100 för 2-3:orna.
 • färgerna: black, white, brown, yellow, purple, pink, red, blue and green.

I läroplanen kan vi läsa att eleverna ska kunna:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

De ska vidare kunna lyssna till och förstå:

 • Olika former av enkla samtal och dialoger.

De ska kunna samtala:

 • Enkla presentationer.