Etikettarkiv: stjärnbilder

Stjärnbildernas myter

För inte alls så länge sedan fick skolan besök av Sputnik, en varelse från rymden som hade hamnat i vår galax. Sist Sputnik besökte oss på skolan berättade han om en stjärnbild från hans solsystem, stjärnbildens namn var Oklonko. Sputnik berättade också en berättelse eller en så kallad myt bakom stjärnbilden Oklonko vilket gjorde att eleverna blev intresserade av vilka stjärnbilder och myter de hade i sitt egna solsystem. Detta resulterde i att eleverna började undersöka saken närmare på deras bildlektion med Zandra. Eleverna fick chansen att leta reda på sina egna stjärntecken samtidigt som de diskuterade andra stjärnbilder som vi kan se på vår himmel. Efter lektionen med Zandra började även jag att prata om stjärnbilder, stjärntecken och myter. Och det vi började med var att diskutera vad skillnaderna var mellan dessa olika begrepp för att därefter läsa om olika myter. Myterna vi läste var Herkules stordåd, Orion, Jason och Medusa samt Perseus.

För att förstå texterna fullt ut har eleverna arbetat med att ta till sig de olika texterna genom olika lässtrategier, strategierna de använde sig av var detektiven och cowboyen. De har använt sig av dessa när de läst texterna för att på så sätt kunna förstå och tolka innehållet för att därefter utnyttja strategierna igen vid deras sammanfattning av texterna. Vid elevernas sammanfattning av texterna har de haft hjälp av en checklista som talat om i vilken tur och ordning man bör stukturera arbetet efter. Punkterna de följt har varit att först välja en sekreterare för att därefter välja de roller som ska vara med vid dramatiseringen, checklistan hade sammanlagt åtta punkter som eleverna skulle ta hänsyn till. Efter att de skrivit färdigt deras manus skulle de öva in manusen för att slutligen kunna framföra sina pjäser inför skolan.

20151016_103056
Herkules kämpar mot den niohövdade Hydran
20151016_103203
Herkules får hjälp av Vattumannen för att städa ur stallet
20151016_102941
Herkules kämpar mot det fasansfulla lejonet

Det centrala innehållet eleverna har berörts av under lektionerna är:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att skilja texters budskap, både det uttalde och sådant som står mellan raderna.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, nOrden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Eleverna har arbetat på bra och har hållt ett högt tempo där de har visat många färdigheter. Jag är oerhört stolt över deras prestationer och deras framträdande! //Amanda

Rymden inspirerar oss till kreativa möten

Nu är vårt spännande tema om rymden avslutat och det blev inget annat än succé med ett festligt avslut och ett kärt återseende med vår vän Sputnik och allas vår Klonk som vi hade väntat på att få träffa ända från temats start.

I klassrummen har vi i de olika grupperna inspirerats av det Sputnik och Klonk har delgett oss om rymden och kreativiteten har flödat på alla tänkbara sätt.

Vi börjar att titta in i blidklassrummet hos 4-6 där vår lärarstudent Zandra har undervisat oss i hur man använder sig av tekniken färgfördrivning för att skapa effekt i sina bilder och självklart kopplades bilderna till rymden.

Här nedan kan ni läsa om Zandras egna reflektioner ifrån denna bildlektion:

Under en bildlektion skapade eleverna i årskurs 4-6 en gemensam bild av vad som finns ute i rymden. Tekniken de använda sig av när de skapade sina olika bilder var färgfördrivning. Denna teknik innebär att man använder sig av två färger som man börjar måla med från varsin del utav bilden. När dessa sedan möts kommer de att blandas och det bildas en färgskala. Denna färgskala använde sig eleverna utav i sina bilder för att skapa häftiga effekter i olika detaljer av bilderna, t.ex. för att få fram nyanserna i elden ifrån en rymdraket.

Under denna lektion arbetade eleverna med detta ur det centrala innehållet för bild:

 • Bildframställning: Måleri.
 • Redskap för bildframställning: Verktyg för måleri och hur dessa benämns.
IMG_1054
Zandra håller en genomgång om målet med uppgiften dvs. skapa en bild med hjälp av tekniken färgfördrivning.
IMG_1055
Eleverna inbjuds att komma med förslag, utifrån deras inhämtade kunskaper om rymden, om vad man kan stöta på ute i rymden. En tankekarta skapas.
IMG_1058
Eleverna ombads reflektera över sin skapande process under arbetets gång.
IMG_1059
Därefter tog arbetet fart, gråskalor hittades för att skapa effekten i en meteorit.
IMG_1063
Färgskalor likaså för att få en verklighetstrogen eldflamma.
IMG_1064
Innan själva bilden skapas så skissas det och omprövas.
IMG_1065
Många färgelement gås igenom under denna lektion.
IMG_1057
Zandra visar på olika exempel på färgfördrivning.
IMG_1313
Allas vår rymd!
IMG_1314
Ser ni skiftnyckeln som Christer Fuglesang tappade?

I ett annat klassrum med andra tekniker och material. Vi besöker 1-3 som också inspireras till skapande utifrån temat rymden. Eleverna får här använda olika typer av papper som kartong, toarullar och silkepapp för att skapa en stjärnkikare med utgångspunkt i olika stjärnbilder och stjärntecken som vi tillsammans har studerat. Innan arbetsgången presenteras pratar vi om hur papper framställs och ifrån vad. Tror ni papper och kartong framställs på samma sätt? Det blir många intressanta och kluriga diskussioner.

Därefter presenteras instruktionerna för att skapa denna stjärnkikare  och kreativitetens iver brinner i ögonen hos eleverna.

IMG_1050
Det kan vara lite klurigt med nålen som skapar stjärnorna som ses i stjärnkikaren.
IMG_1049
Hur mycket papper behövs egentligen? Inget lämnas åt slumpen.
IMG_1048
Att ta hjälp av en kompis är ofta en hjälpande hand och den bästa!
IMG_1047
Vi tänker på och påminner varandra om att hushålla med vårt material. Då kan man behöva kontrollmäta en gång extra.
IMG_1046
– Fröken, vi ser stjärnorna! Uppgiften är avklarad.
IMG_1304
Visst ser ni stjärnbilden? Gissa vilken det är om ni kan!

Centralt innehåll i bild åk 1-3 som bearbetats:

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Har ni hört om Supernätet och Tjoho Tube?

Idag var det dags för oss att visa upp vad vi hade lärt oss om varför det blir tidvatten, dag och natt, årstider, månens faser samt väder och klimat. Sputnik hade lovat att ta del av vad vi lärt oss genom ”Supernätet”, det var tydligen som vårt Internet ute i rymden. Vi försökte förklara för honom att vi skulle lägga upp de filmer vi skapat på You Tube. Han visste ingenting om You Tube, men han berättade att han kunde se filmerna på något sätt genom sin flikaflonk-kommunikator på ”Tjoho Tube”. Vi tror att det var genom de antenner som han har på huvudet på något sätt.

Här kan du se på de filmer vi spelade in och visade för Sputnik.

Efter att vi tittat på filmerna så utvärderade en av våra små guldkorn på förskolan och sa att filmerna var roliga. Det är just så vi vill att lärandet ska vara på skolan! Ett av skolans ledord är att vi ska ha ROLIGT tillsammans när vi lär oss saker.

HOPP2

Läs mer om vår målsättning här.

När vi visat filmerna för varandra så dundrade Sputnik in i klassrummet och tackade för alla fina förklaringar.

20151006_132420

Visst blir man lite förvånad första gången man ser en rymdvarelse.
Visst blir man lite förvånad första gången man ser en rymdvarelse.

Han började också prata om att han hade sett så fina bilder som skapades på himlen av stjärnorna i vår galax Vintergatan. Han ritade upp en stjärnbild som han tyckte att vi borde kalla för ”den gyllene skopan”, fast vi kallar ju den för Karlavagnen, men det vet ju inte Sputnik. Vi måste nog berätta det för honom.

Stjärnbilden Gyllene skopan?
Stjärnbilden Gyllene skopan?

Han berättade att de hade en stjärnbild i hans galax som de kallade för Oklonk.

Stjärnbilden Oklonk
Stjärnbilden Oklonk

Det var en bild på himlen som visade Oklonk, han som hade ordnat allt på hans planet X24. Vi förstod att Oklonk måste vara som en slags gud på deras planet. Nu fanns bara stjärnbilden kvar, för Oklonk hade försvunnit. Sputnik visade att stjärnorna bildade en figur som hade tre armar, antenner och en stor och rund mage! Men! Det måste ju vara samma Klonk som skickat meddelanden till oss!

Vi berättade för Sputnik att vi trodde att Klonk befann sig på planeten Mars och att vi ville åka dit. Vi undrade om vi kunde åka med honom i hans UFO till Mars för att träffa Klonk. Sputnik lovade att prata med sin kapten och kolla om vi kunde följa med dit. Nu håller vi tummar och tår för att vi ska kunna åka till UFO till Mars.

Vi blev så fascinerade av hans berättelse om stjärnbilden Oklonk, så nu vill vi ta reda på med om våra stjärnbilder och om de har några gömda berättelser, så det ska vi göra under tiden medan vi väntar på Sputniks svar.

De mål vi nu har arbetat mot är:

Centralt innehåll NO åk 1-3

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

Centralt innehåll Svenska åk 1-3

 • Bilder och andra hjälp medel som kan stödja presentationer.

Centralt innehåll Fysik åk 4-6

 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Centralt innehåll Svenska åk 4-6

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Mål vi har i sikte:

Centralt innehåll NO åk 1-3

 • Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Centralt innehåll Svenska åk 1-3

 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Centralt innehåll Fysik åk 4-6

 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Centralt innehåll Svenska åk 4-6

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets-och livsfrågor.